תחזיות כלכליות עדכניות

בעמוד הבא תוכלו לצפות בתחזיות אינפלציה, מדד המחירים לצרכן, ריבית בנק ישראל, ריבית פריים, ועוגני אג"ח של ריביות משתנות. תחזיות אלו מבוססות ציפיות על שוק ההון שבאות לידי ביטוי בתשואות אגרות החוב הממשלתיות, ופרסומי חטיבת המחקר של בנק ישראל, ומשמשות גופים פיננסים, בנקים ומשרדי ממשלה.

תחזית אינפלציה

תחזית ריבית בנק ישראל

תחזית ריבית פריים

תחזית עוגן אג"ח ריבית משתנה כל 5 שנים צמודה

תחזית עוגן אג"ח ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה

הסבר על התחזיות המוצגות

מה מקור התחזיות?

התחזיות מבוססות על הציפיות העדכניות של שוק ההון, כפי שהן באות לידי ביטוי בנתוני תשואות אגרות החוב של מדינת ישראל, אלו שצמודות למדד המחירים לצרכן ואלו שאינן צמודות. ניתן לצפות בנתונים אלו בכל זמן באתר בנק ישראל, על ידי הורדת מסמך "נתוני התשואות הנומינליות והריאליות המחושבות על בסיס מודל".

כל כמה זמן התחזיות מתעדכנות?

התחזיות מתעדכנות פעמיים בחודש: בתחילת החודש ובאמצע החודש. לצפייה במועדי הפרסום העדכניים לשנה הקרובה, יש להיכנס לאתר בנק ישראל, ולהוריד את מסמך "לוח מועדי פרסום הנתונים של התשואות הנומינליות והריאליות המחושבות על בסיס מודל".

כיצד לקרוא את התחזיות?

תחזית אינפלציה

תחזית האינפלציה מוצגת במונחים שנתיים, ולכן כדי להבין מה השינוי עבור חודש ספציפי, יש לחלק את הנתון שמוצג ב12. לדוגמא, במידה ובעוד 5 שנים (60 חודשים), האינפלציה השנתית הצפויה לפי הגרף היא 3.0%, אז האינפלציה לאותו חודש צפויה לעמוד על 0.25% (3 אחוז חלקי 12 חודשים).

תחזית ריבית בנק ישראל

תחזית ריבית בנק ישראל גם מוצגת במונחים שנתיים, ומייצגת את הציפיות להחלטות שינויי הריבית של נגיד בנק ישראל, אשר מתפרסמות 8 פעמים בשנה.

תחזית ריבית פריים

כמו כל ריבית משכנתא, ריבית הפריים מורכב מבסיס ריבית ותוספת. במקרה של ריבית הפריים בסיס הריבית הוא ריבית בנק ישראל, והתוספת היא אחוז וחצי. ולכן תחזית ריבית הפריים היא בדיוק כמו תחזית ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%.

תחזית עוגן אג"ח ריביות משתנות כל 5 שנים

במקרה של ריביות משתנות, בסיס הריבית שלהן הוא עוגן אג"ח, והתוספת תלויה במשא ומתן עם הבנקים. ריבית משתנה תשתנה בהתאם לשינויים בעוגן האג"ח שלה, אם העוגן יעלה אז הריבית תעלה, ולהפך אם העוגן ירד אז הריבית תרד. לדוגמא, אם העוגן היום של ריבית משתנה כל 5 שנים צמודה הוא 1.00%, והתחזית צופה שהעוגן יעמוד בעוד 5 שנים על 1.50%, אז הצפי הוא שהריבית של מי שלוקח מסלול משכנתא בריבית משתנה כל 5 שנים צמודה היום, תעלה בעוד 5 שנים בחצי אחוז.

תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל

תחזיות אלו מעט שונות מהתחזיות המוצגות למעלה, עם זאת הן עדיין מבוססות בעיקרן על תשואות אגרות החוב של מדינת ישראל, אך גם על מחקר שעורכים החוקרים בחטיבת המחקר של בנק ישראל, אשר במסגרתו לוקחים בחשבון ציפיות לשינויים מאקרו כלכליים בארץ בעולם בשנים הקרובות. התחזיות של חטיבת המחקר מתפרסמות 4 פעמים בשנה, בינואר, אפריל, יולי, ואוקטובר.

תחזית אינפלציה

תחזית אינפלציה 2023: 3.0%

תחזית אינפלציה 2024: 2.0%

תחזית מדד המחירים לצרכן

תחזית מדד המחירים לצרכן 2023: 3.0%

תחזית מדד המחירים לצרכן 2024: 2.0%

קל להתבלבל בין המונח "מדד המחירים לצרכן" למונח "אינפלציה" כי הם מופיעים לעיתים קרובות באותו הקשר. בכלכלה ניתן לתאר עלייה במדד המחירים לצרכן כאינפלציה, וירידה במדד כדיפלציה. בהקשר של תחזיות מדובר באותו דבר בדיוק, ולכן התחזיות זהות.

תחזית ריבית בנק ישראל

על פי התחזית, ריבית בנק ישראל צפויה לעמוד על 4.0% בממוצע ברבעון הרביעי של 2023.

תחזית ריבית פריים

ולכן לפי התחזית, ריבית הפריים צפויה לעמוד על 5.5% בממוצע ברבעון הרביעי של 2023.

הסיכונים העיקריים לתחזיות (לפי חטיבת המחקר של בנק ישראל)

ניתן לחלק את הסיכונים לתחזית לסיכונים גלובליים ומקומיים. הסיכונים הגלובליים לתחזית כוללים התמתנות איטית של קצב האינפלציה בחו"ל בעקבות הפיכתה למתמידה יותר על רקע לחצים שמסתמנים לעליות שכר, בעיקר בארה"ב שם שוק העבודה עדיין הדוק. חורף קר מהצפוי, בעיקר באירופה, עלול להאיץ שוב את מחירי האנרגיה ולהשפיע כלפי מעלה על קצב האינפלציה הצפוי וכלפי מטה על הפעילות. הקלת מדיניות הקורונה בסין, צפויה להגביר את הפעילות בעולם ואת הסחר העולמי, אולם במקביל להעלות את הביקושים למוצרי אנרגיה וסחורות כך שהסיכונים הם לאינפלציה גבוהה מהערכתנו בתחזית. המשך הלחימה באוקראינה נכלל בתחזית הבסיסית. סיום הלחימה בתקופת התחזית עשוי למתן את מחירי האנרגיה והסחורות להאיץ את הפעילות, ולהביא לקצב אינפלציה נמוך מכפי שהערכנו ומנגד, החרפה אפשרית בלחימה עלולה להשפיע לרעה על מחירי האנרגיה, הסחורות והפעילות הכלכלית, בעיקר באירופה.

הסיכונים המקומיים כוללים בין היתר את הסכמי השכר הצפויים להיחתם במגזר הציבורי, אשר תורמים לגידול מסוים בקצב האינפלציה בתחזית הבסיסית. ככל שהסכמי השכר יהיו יותר מרחיבים, קיים סיכון לעליה בקצב האינפלציה ברמת הריבית ובאבטלה ולירידה בקצב הצמיחה.

לגבי הקורונה, ההתפתחויות הנוכחיות אינן מלוות בהגבלות שפוגעות בפעילות הכלכלית. לצד זאת, חזרה מלאה של התיירות הנכנסת תלויה גם בשמירה על שקט בתחום המדיני-בטחוני.

אפשר לעזור?

יועצי המשכנתאות של קנטה עומדים כאן לרשותכם:

מעוניינים לקבל שיחה מיועץ של קנטה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
פנייתכם התקבלה, יועץ יחזור אליכם בהקדם
נא למלא את כל השדות המסומנים

מה אומרים עלינו?

נשמח להמשיך לעזור!