תחזיות כלכליות עדכניות

בעמוד הבא תוכלו לצפות בתחזיות אינפלציה, מדד המחירים לצרכן, ריבית בנק ישראל, ריבית פריים, ועוגני אג"ח של ריביות משתנות. תחזיות אלו מבוססות ציפיות על שוק ההון שבאות לידי ביטוי בתשואות אגרות החוב הממשלתיות, ופרסומי חטיבת המחקר של בנק ישראל, ומשמשות גופים פיננסים, בנקים ומשרדי ממשלה.

תחזית אינפלציה

תחזית ריבית בנק ישראל

תחזית ריבית פריים

תחזית עוגן אג"ח ריבית משתנה כל 5 שנים צמודה

תחזית עוגן אג"ח ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה

קַנְטָה בתקשורת

הסטארטאפ הישראלי Kanta מבטיח לחסוך לכם כסף במשכנתא
"הסטארטאפ הישראלי Kanta מבטיח לחסוך לכם כסף במשכנתא"
תשלומי המשכנתא עלו? הנה 5 דרכים להורדת ההחזר החודשי
"תשלומי המשכנתא עלו? הנה 5 דרכים להורדת ההחזר החודשי"
3 צ'יטים (חוקיים) שיחסכו לכם כסף במשכנתא
"3 צ'יטים (חוקיים) שיחסכו לכם כסף במשכנתא"
לחצו לקבלת שיחה מיועץ

הסבר על התחזיות המוצגות

מה מקור התחזיות?

התחזיות מבוססות על הציפיות העדכניות של שוק ההון, כפי שהן באות לידי ביטוי בנתוני תשואות אגרות החוב של מדינת ישראל, אלו שצמודות למדד המחירים לצרכן ואלו שאינן צמודות. ניתן לצפות בנתונים אלו בכל זמן באתר בנק ישראל, על ידי הורדת מסמך "נתוני התשואות הנומינליות והריאליות המחושבות על בסיס מודל".

כל כמה זמן התחזיות מתעדכנות?

התחזיות מתעדכנות פעמיים בחודש: בתחילת החודש ובאמצע החודש. לצפייה במועדי הפרסום העדכניים לשנה הקרובה, יש להיכנס לאתר בנק ישראל, ולהוריד את מסמך "לוח מועדי פרסום הנתונים של התשואות הנומינליות והריאליות המחושבות על בסיס מודל".

כיצד לקרוא את התחזיות?

תחזית אינפלציה

תחזית האינפלציה מוצגת במונחים שנתיים, ולכן כדי להבין מה השינוי עבור חודש ספציפי, יש לחלק את הנתון שמוצג ב12. לדוגמא, במידה ובעוד 5 שנים (60 חודשים), האינפלציה השנתית הצפויה לפי הגרף היא 3.0%, אז האינפלציה לאותו חודש צפויה לעמוד על 0.25% (3 אחוז חלקי 12 חודשים).

תחזית ריבית בנק ישראל

תחזית ריבית בנק ישראל גם מוצגת במונחים שנתיים, ומייצגת את הציפיות להחלטות שינויי הריבית של נגיד בנק ישראל, אשר מתפרסמות 8 פעמים בשנה.

תחזית ריבית פריים

כמו כל ריבית משכנתא, ריבית הפריים מורכב מבסיס ריבית ותוספת. במקרה של ריבית הפריים בסיס הריבית הוא ריבית בנק ישראל, והתוספת היא אחוז וחצי. ולכן תחזית ריבית הפריים היא בדיוק כמו תחזית ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%.

תחזית עוגן אג"ח ריביות משתנות כל 5 שנים

במקרה של ריביות משתנות, בסיס הריבית שלהן הוא עוגן אג"ח, והתוספת תלויה במשא ומתן עם הבנקים. ריבית משתנה תשתנה בהתאם לשינויים בעוגן האג"ח שלה, אם העוגן יעלה אז הריבית תעלה, ולהפך אם העוגן ירד אז הריבית תרד. לדוגמא, אם העוגן היום של ריבית משתנה כל 5 שנים צמודה הוא 1.00%, והתחזית צופה שהעוגן יעמוד בעוד 5 שנים על 1.50%, אז הצפי הוא שהריבית של מי שלוקח מסלול משכנתא בריבית משתנה כל 5 שנים צמודה היום, תעלה בעוד 5 שנים בחצי אחוז.

תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל

תחזיות אלו מעט שונות מהתחזיות המוצגות למעלה, עם זאת הן עדיין מבוססות בעיקרן על תשואות אגרות החוב של מדינת ישראל, אך גם על מחקר שעורכים החוקרים בחטיבת המחקר של בנק ישראל, אשר במסגרתו לוקחים בחשבון ציפיות לשינויים מאקרו כלכליים בארץ בעולם בשנים הקרובות. התחזיות של חטיבת המחקר מתפרסמות 4 פעמים בשנה, בינואר, אפריל, יולי, ואוקטובר.

תחזית אינפלציה

תחזית אינפלציה 2023: 3.5%

תחזית אינפלציה 2024: 2.4%

תחזית מדד המחירים לצרכן

תחזית מדד המחירים לצרכן 2023: 3.5%

תחזית מדד המחירים לצרכן 2024: 2.4%

קל להתבלבל בין המונח "מדד המחירים לצרכן" למונח "אינפלציה" כי הם מופיעים לעיתים קרובות באותו הקשר. בכלכלה ניתן לתאר עלייה במדד המחירים לצרכן כאינפלציה, וירידה במדד כדיפלציה. בהקשר של תחזיות מדובר באותו דבר בדיוק, ולכן התחזיות זהות.

תחזית ריבית בנק ישראל

על פי התחזית, ריבית בנק ישראל צפויה לעמוד על 4.75% או 5.0% בממוצע ברבעון השני של 2024.

תחזית ריבית פריים

ולכן לפי התחזית, ריבית הפריים צפויה לעמוד על 6.25% או 6.5% בממוצע ברבעון השני של 2024.

הסיכונים העיקריים לתחזיות (לפי חטיבת המחקר של בנק ישראל)

התחזית העדכנית מתבססת על  תרחיש שהוצג בתחזית אפריל ובו ההתפתחויות במישור הפוליטי לא ישפיעו מכאן ואילך על הפעילות הכלכלית. סיכון מרכזי הוא ששינויים חקיקתיים ומוסדיים ילוו באחת או יותר מההתפתחויות הבאות: עלייה בפרמיית הסיכון של המדינה שתלווה בפיחות של השקל, פגיעה ביצוא, ירידה בהשקעות המקומיות וביקוש לצריכה פרטית. ההשפעות האפשריות של התפתחויות אלו – על הצמיחה, האינפלציה, שער החליפין והריבית במשק – מפורטות בלוח 3 בהודעת התחזית באפריל.

גורם סיכון נוסף לתחזית הוא האינפלציה בחו"ל. זו צפויה להתכנס לסביבה של כ-2% בתקופת התחזית. יחד עם זאת, לאור קצב ירידה איטי יחסית של האינפלציה במחירי השירותים בארה"ב ובגוש האירו, קיים סיכון כי קצב ההתכנסות יהיה איטי מהנחתנו בתחזית ויתרום לאינפלציה מקומית גבוהה יותר ולמדיניות מוניטרית מרסנת יותר.

בתקופה האחרונה אנו עדים לירידה בהיקף הגיוסים להשקעות בחברות הזנק בישראל. ירידה זו ככל הנראה חזקה מהירידות בהשקעות הזנק בעולם, שאף מתאוששות במידה מסוימת בניגוד להשקעות ההזנק בישראל. אמנם מדדי הפעילות השונים בתעשיית ההייטק בישראל מצביעים על התמתנות קלה בלבד, לאחר קצב צמיחה גבוה ב-2022, אך המשך ירידה בהשקעות ההזנק מהווה סיכון לתחזית הצמיחה.

מקום ראשון בשירות!

איך אפשר לעזור?

צרו קשר וקבלו מענה מהיר ומקצועי:

מעוניינים לקבל שיחה מיועץ?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
פנייתכם התקבלה, יועץ יחזור אליכם בהקדם
נא למלא את כל השדות המסומנים

מה אומרים עלינו?

נשמח להמשיך לעזור!