אנא המתינו...

משכנתא בתאריך הצטרפות לקהילת קנטה

תאריך הצטרפות

...

0#

סכום

מסלול

שנים

ריבית

החזר חודשי

1#

0

פריים

0

% 0

0

2#

0

פריים

0

% 0

0

3#

0

פריים

0

% 0

0

4#

0

פריים

0

% 0

0

5#

0

פריים

0

% 0

0

.

0

.

.

.

0

שווי נכס

0

משכנתא כיום ¹

0#

סכום

מסלול

שנים

ריבית

החזר חודשי

1#

0

פריים

0

% 0

0

2#

0

פריים

0

% 0

0

3#

0

פריים

0

% 0

0

4#

0

פריים

0

% 0

0

5#

0

פריים

0

% 0

0

.

0

.

.

.

0

שווי נכס משוערך כיום ²

0

פוטנציאל חיסכון במחזור המשכנתא

0

1. נקודת ההנחה של של האלגוריתם שמחשב את המשכנתא כיום היא שתשלום המשכנתא שלכם יורד ב01 לחודש. אם זאת, ייתכן שהגדרתם שתשלום המשכנתא שלכם ירד ב10 לחודש או ב15 לחודש, ולכן ייתכן שהמידע המוצג מייצג תשלום משכנתא נוסף שעדיין לא קרה.
2. משוערך לפי עליית מחירי הדיור הממוצעת בארץ החל משנת 2000 כפי שמתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בלוח מדד מחירי הדירות.