כתב הרשאה מרכנתיל
.
.
.
.
.
.
.
.
073-3744723
קנטה ייעוץ משכנתאות
558398491
.
.
כתב הרשאה מרכנתיל
.
.
.
.
.
.
חיווי אשראי
.
.
.
.
בנק מרכנתיל
.