כתב הרשאה לאומי
.
.
.
.
קנטה ייעוץ משכנתאות
558398491
.
.
כתב הרשאה לאומי
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
חיווי אשראי
.
.
.
.
בנק לאומי
.