.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
בנק ירושלים
.