.
.
.
.
קנטה ייעוץ משכנתאות
558398491
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
בנק הפועלים
.