מכתב לבנק

| תקציר
...

| פרטי העסקה
סוג העסקה: ________
יד: ________
האם נחתם חוזה: ________
מתי צריך את הכסף: ________
מספר לווים: ________

| פרטי המשכנתא
כתובת הנכס: ________
שווי הנכס:
________
הון עצמי: ________
משכנתא נדרשת: ________
אחוז מימון: % ________

| תוספת לכל מטרה
מטרת התוספת: ________
משכנתא נדרשת:
________
אחוז מימון: ________ %
אחוז מימון כולל: ________ %

| משכון 2 נכסים
כתובת נכס א': ________
שווי נכס א':
________
משכנתא נדרשת נכס א': ________
אחוז מימון נכס א': ________ %
כתובת נכס ב': ________
שווי נכס ב': ________
משכנתא נדרשת נכס ב': ________
אחוז מימון נכס ב': ________ %

| בניה עצמית
שלב הבניה: ________

| סיכום הכנסות והתחייבויות
סך הכנסות: ________
סך התחייבויות: ________
החזר חודשי רצוי: ________
מספר נפשות בבית: ________

| ניתוח הכנסות והתחייבויות
הכנסה פנויה נטו: ________
* סך הכנסות פחות סך התחייבויות.
הכנסה פנויה לנפש: ________
* (הכנסה פנויה נטו פחות החזר חודשי רצוי) חלקי מספר הנפשות בבית.
יחס החזר: ________ %
* החזר חודשי רצוי חלקי הכנסה פנויה נטו.
עומס חוב: ________ %
* (החזר חודשי רצוי פלוס סך התחייבויות) חלקי סך הכנסות.

| כספים שיושלמו בהמשך
...

| תמהיל מבוקש

0#

סכום

מסלול

שנים

גרייס

1#

0

פריים

0

0 חודשים

2#

0

פריים

0

0 חודשים

3#

0

פריים

0

0 חודשים

4#

0

פריים

0

0 חודשים

5#

0

פריים

0

0 חודשים

.

0

.

.

.

לווה 1
פרטים אישיים
מגדר:
________
שם מלא: ________
תאריך לידה: ________
תעודת זהות: ________
תאריך הנפקה: ________
כתובת מגורים: ________
נייד: ________
מייל: ________
מצב משפחתי: ________
ילדים מתחת לגיל 18: ________
תושבות חוץ: ________
אזרחויות נוספות: ________
חבות מס במדינות נוספות: ________

פרטים כלכליים

סוג עיסוק 1: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

סוג עיסוק 2: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

הכנסות קבועות נוספות: ________
התחייבויות ליותר משנה וחצי: ________
חשבונות עו"ש: ________

לווה 2
פרטים אישיים
מגדר:
________
שם מלא: ________
תאריך לידה: ________
תעודת זהות: ________
תאריך הנפקה: ________
כתובת מגורים:
________
נייד: ________
מייל: ________
מצב משפחתי: ________
ילדים מתחת לגיל 18: ________
תושבות חוץ: ________
אזרחויות נוספות: ________
חבות מס במדינות נוספות: ________

פרטים כלכליים

סוג עיסוק 1: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

סוג עיסוק 2: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

הכנסות קבועות נוספות: ________
התחייבויות ליותר משנה וחצי: ________
חשבונות עו"ש: ________

לווה 3
פרטים אישיים
מגדר:
________
שם מלא: ________
תאריך לידה: ________
תעודת זהות: ________
תאריך הנפקה: ________
כתובת מגורים: ________
נייד: ________
מייל: ________
מצב משפחתי: ________
ילדים מתחת לגיל 18: ________
תושבות חוץ: ________
אזרחויות נוספות: ________
חבות מס במדינות נוספות: ________

פרטים כלכליים

סוג עיסוק 1: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

סוג עיסוק 2: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

הכנסות קבועות נוספות: ________
התחייבויות ליותר משנה וחצי: ________
חשבונות עו"ש: ________

לווה 4
פרטים אישיים
מגדר:
________
שם מלא: ________
תאריך לידה: ________
תעודת זהות: ________
תאריך הנפקה: ________
כתובת מגורים:
________
נייד: ________
מייל: ________
מצב משפחתי: ________
ילדים מתחת לגיל 18: ________
תושבות חוץ: ________
אזרחויות נוספות: ________
חבות מס במדינות נוספות: ________

פרטים כלכליים

סוג עיסוק 1: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

סוג עיסוק 2: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

הכנסות קבועות נוספות: ________
התחייבויות ליותר משנה וחצי: ________
חשבונות עו"ש: ________