פרטי העסקה והלווים

| הערות לבנקאי
_____________________________________________________________________

| פרטי העסקה
סוג הרכישה: ________
יד: ________
שווי הנכס: ________
הון עצמי: ________
משכנתא נדרשת: ________
אחוז מימון: % ________
החזר חודשי רצוי: ________
מיקום הנכס: ________
האם נחתם חוזה: ________
מתי צריך את הכסף: ________

| תמהיל מבוקש

0#

סכום

מסלול

שנים

גרייס

1#

0

פריים

0

0 חודשים

2#

0

פריים

0

0 חודשים

3#

0

פריים

0

0 חודשים

4#

0

פריים

0

0 חודשים

.

0

.

.

.

| לווה 1
פרטים אישיים
מגדר:
________
שם מלא: ________
תאריך לידה: ________
תעודת זהות: ________
כתובת מגורים: ________
נייד: ________
מייל: ________
מצב משפחתי: ________
ילדים מתחת לגיל 18: ________
תושבות חוץ: ________
אזרחויות נוספות: ________
חבות מס במדינות נוספות: ________

פרטים כלכליים

סוג עיסוק: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

סוג עיסוק: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

הכנסות קבועות נוספות: ________
התחייבויות ליותר משנה וחצי: ________
חשבונות עו"ש: ________

| לווה 2
פרטים אישיים
מגדר:
________
שם מלא: ________
תאריך לידה: ________
תעודת זהות: ________
כתובת מגורים: ________
נייד: ________
מייל: ________
מצב משפחתי: ________
ילדים מתחת לגיל 18: ________
תושבות חוץ: ________
אזרחויות נוספות: ________
חבות מס במדינות נוספות: ________

פרטים כלכליים

סוג עיסוק: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

סוג עיסוק: ________
שם מקום עבודה: ________
תפקיד: ________
תאריך התחלה: ________
שכר נטו: ________

הכנסות קבועות נוספות: ________
התחייבויות ליותר משנה וחצי: ________
חשבונות עו"ש: ________

| סיכום הכנסות
סך הכנסות: ________
סך התחייבויות: ________
סך הכנסה פנויה: ________

| הערות לבנקאי
________________________________________
________________________________________
________________________________________